10. prosince 2018

Jemná motorika No.1 - jak vypadají ručičky novorozence

Snažit se předat informace, které jsem získala během studia ergoterapie, je pro mě docela výzva. Především sepsat to tak, abyste tomu rozuměli (ověřuji na svém muži, který se zdravotnictvím nemá nic společného, jestli se to dá nějak pochopit) :) Jak už se jednou člověk naučí terminologii svého oboru, je totiž dost náročné přepínat na "běžnou mluvu" (a to i přesto, že mám na mozku zcela jistě mlíko, hormony mi zatemňují myšlení a o schopnosti udržet myšlenku a pozornost ani nemluvím). Mateřství mi dalo poznat, jak moc můžu být fascinovaná vším tím lidským vývojem, zráním, učením se... a vím, že spousta matek má rádo informace, protože přemýšlí "jak se to vlastně děje? a proč?" ;)

Vývoj rukou a rozvoj jejich dovedností je hodně individuální. Záleží samozřejmě na genetických předpokladech, fyzických možnostech a omezeních, a v neposlední řadě na prostředí, tedy stimulujících podnětech dítěte. Např. Adélce jsem se nebála svěřit jehelníček se špendlíky už kolem 15 měsíců - velice často se mnou sedávala u šicího stroje ;). 


Dítě má dokonalé učící, pozorovací schopnosti a odkouká všechno i když ještě nic moc neumí. A pak najednou dozraje do určitého stupně schopností a vy jenom zíráte, jak je možné, že z ničeho nic zvládne navlékat kolečka "šašíka" na tyč, se kterým jste si před ním hráli, když jenom páslo koně. :D 

Ruce se tvoří na konci 2.měsíce těhotenství. Ve 3. měsíci jsou už zřetelné prstíky i nehty. Od 12.týdne se objevují prudké pohyby celých končetin – flexe a extenze (pokrčení a natažení). V bříšku probíhá také základ pro spolupráci ruky a úst – ruce se pohybují kolem pusinky, děťátko si cumlá prsty.


Po narození zraje nervový systém neuvěřitelným tempem a intenzitou. Rozvoj jemné motoriky přímo souvisí s rozvojem té hrubé. Jedním ze základních principů psychomotorického vývoje dítěte je "proximální stabilita - distální mobilita". Znamená to, že dítě musí nejprv posílit svalstvo trupu, bříška, zad, naučit se pracovat s těžištěm a dozrát do takového stupně vývoje v hrubé motorice, které mu poskytne stabilní nastavení těla (posturu) pro následný rozvoj distálních částí těla (tedy těch vzdálenějších od osy těla). 

...Ruku v ruce s motorickým vývojem jde ten psychický. Je to přirozenou samozřejmostí zdravě se vyvíjejícího dítěte. Jako se naučí sedět, aby uvolnilo ruce a mohlo se učit navlékat korálky, tak musí dozrát také mozek, aby bylo motivováno a schopno pochopit princip činností... 

Adélčiny pěstičky, před odchodem z porodnice

U novorozence převládá flekční (skrčené, stažené) držení celého těla (nejspíš je z toho žití mimo dělohu trošku v šoku a nejraději by se chtělo schoulit znovu do bříška). Co se rukou týče, má vrozený silný reflexní úchop (ten je ale i na nožkách). Většinu času má ručky sevřené v pěst, kterou uvolní jen občas ve spánku, teplé vodě, při uklidnění, pocitu jistoty a bezpečí. Občas ale chceme, aby miminko pěst rozevřelo (např. při hygieně nebo když náhodně stiskne bodýčko při oblékání a za nic ho nechce pustit J). Pak je vhodnější stimulovat otevření pěstiček pohlazením hřbetu ruky a prstíků (než tahat dítě za prsty silou, aby se narovnaly).

Otevřené ručičky Adi při klidném spánku, ještě v porodnici

Novorozenec udrží předmět, který mu vložíme do ruky. Tlakem nebo dotekem v dlani se vybaví úchopový reflex. (Jde o tlakovou nebo taktilní stimulaci - prý to nikoho nezajímá, říká muž, ale já to slovo "taktilní" mám prostě ráda... zní hezky, ne?). Během prvních dvou měsíců tento reflex sílí, pak začne postupně mizet. Musí zmizet pro to, aby se ruce dokázaly uvolnit, otevřít, rozvinout, opřít se o dlaně, uchopit předmět.  Úchopový reflex proto není vhodné posilovat. Chápu, že maminky by si přály, aby si jejich miminko co nejdříve hrálo s hračkami, a mají radost, že „už drží hračku!“, ale mnohem důležitější je, aby dítě ruce postupně otevíralo.

Gestikulace a touha po komunikaci je přirozená a spontánní už u týdenního miminka :) 

Jakmile skončí pohodička v mámině náručí, ručky jdou do pěstiček. 

Novorozenec ještě neumí ovládat své končetiny - cíleně jimi hýbat nebo je zklidnit. Někdy můžou být děti neklidné z pohybů rukou, může je to rušit při usínání. V těchto případech je fajn vyzkoušet pevné zavinutí (s ručkama u těla), které je zklidní a připomene polohu v bříšku maminky nebo je chytnout za předloktí, přiblížit se k nim a povídat (uklidní je stabilizování polohy i hlas). Někdy můžeme vypozorovat také Moroův úlekový reflex – rozhození končetin (horních i dolních) v důsledku úleku, pocitu nestabilní polohy, pocitu, že padá.
Naše Adi s tím měla potíže ve spánku během prvního půl roku, které jsme pak vyřešili jednoduchým zavinutím J

Pozn.: Příště se dostanu k prvním pokusům miminka o úchop předmětu, který vidí a jak se to projevuje ;)