2. srpna 2019

Na sedu záleží (nešťastný W sed a co s ním)

Rozhodně nedoporučuji dítě posazovat a ani jinak urychlovat jeho vývoj.
❗ Každý další vývojový stupeň je podmíněný perfektním zvládnutím toho předchozího a dostatečnou přípravou pohybového aparátu i nervové soustavy (zjednodušeně svaly i mozek musí být připravené)!
👉 Vydržte to, motivujte dítě k pohybu, k dalšímu vývoji, ale nedělejte to za něj! 🙏

—————————————————————
Poměrně velké množství dětí sedává v tak zvaném W sedu.
Je to pozice, kdy dítě sedí na zemi zadečkem mezi patami (přitom chodidla jsou vytočeny zevně od kolen). Když se podíváte se shora, připomíná písmeno W. V této pozici dochází k nepřirozenému vychýlení kotníků, kolen i kyčlí z osy.

W sed - takto opravdu ne
Proč tak dítě sedí?

a) Příčinou je často oslabené posturální svalstvo a špatná stabilita.
b) Ve W sedu má dítě velkou opěrnou bázi, takže břišní a trupové svalstvo se nemusí tolik aktivovat. (Ale my chceme, aby se aktivovalo, aby dítě mělo dostatečnou možnost budovat svalstvo a stabilitu pro další vývoj a motorické aktivity). V jiných typech sedu má dítě potíž setrvat kvůli nedostatečné schopnosti rovnováhy.

c) Špatný návyk
Sklony k sezení ve W sedu můžeme pozorovat už u dítěte, které leze po čtyřech s nožkama hodně široko od sebe a chodidly vybočenými zevně.

Nejčastěji se děti začínají posazovat do W sedu, když z polohy na čtyřech nezvládnou vybočit těžiště do boku (kvůli oslabeným šikmým břišním svalům) a přejít tak do šikmého sedu. Dítě si pak kompenzuje posazování tím, že z pozice na čtyřech „vyručkuje“, aby přeneslo váhu dozadu, a zapadne zadečkem mezi paty.

Už tehdy můžeme dítě nasměrovat k tomu, aby přesunulo váhu do boku (do šikmého sedu) tím, že mu v tomto směru zatlačíme ze strany na pánev. V šikmém sedu si s ním pohraju, pak zase přejdu na čtyři a zase do šikmého sedu… Tímto způsobem trénuji přechod do šikmého sedu. Je potřeba opakovat a v sedu si pohrát s hračkami, aby si dítě nový pohyb mohlo osvojit.

Vývoj sedu - z pozice na čtyřech dítě přechází do šikmého sedu. 
Postupně se napřimuje a zmenšuje se opora o ruce.
Sed zhruba v 7m a v 9m.
d) Další možná příčina jsou (vrozené) strukturální abnormality kyčlí. V tomto případě je nutné řešení s lékařem.

Proč je W sed špatný?

Snižuje aktivitu středu těla (dítě je zapadlé zadečkem mezi patami, má příliš širokou opěrnou bázi, která mu neumožňuje být moc aktivní).
Znemožňuje dítěti přesuny váhy ze strany na stranu, což vede ke snížené stabilitě těla i v jiných polohách (dítě nemá možnost trénovat rovnovážné reakce).
 Dochází k oslabení posturálních svalů (tzn. svaly, které drží postavení těla ve všech polohách).
Omezuje pohyb trupu do rotací.
Vede k opožděnému vývoji jemné motoriky. Pro jemnou motoriku je velice důležité křížení pohybu přes střední osu těla (to je zároveň podmíněno rotacemi trupu). Také pohyby ze strany na stranu (s přenášením váhy) jsou základem pro bilaterální koordinaci (tzn. souhru pravé a levé poloviny těla, rukou při různých motorických úkonech).
Nevhodné zatížení kloubů. To vede ke špatnému postavení celého těla i ve stoji, ke vbočeným kotníkům dovnitř a může vést k bolesti zad a kyčlí v dospělosti. Děti, které preferují W sed, mají větší předpoklad k valgózním kolenům (nohy do X, kolena vbočená dovnitř).


Co s tím?

⇨  Ideální je samozřejmě ani nedovolit dítěti, aby si špatný návyk W sedu vytvořilo a už tehdy, kdy se dítě leze a snaží o sed, mu ukázat jak to udělat správně.
⇨ Nabízejte dítěti jiné způsoby sedu – sed na patách (špičky směřují dovnitř), šikmý sed, sed s opřenými zády, popř. překážkový sed, sed s nataženými nohami.
Pozor na tzv. překážkový sed - v něm je sice jedna noha natažená dopředu, ale ta druhá je ve stejné poloze, jako při W sedu a stejným způsobem negativně ovlivňuje zdraví dítěte.

Korigujte aktivně – naveďte dítě, jak si sed spravit slovně, a dopomozte mu, aby vědělo, jak na to. Po upozornění dítěte mu hned nabídněte nějakou aktivitu, při které si správný sed upevní.

Řekni mi a já to zapomenu. 
Ukaž a já si to zapamatuji. 
Nech mě si to vyzkoušet a já to pochopím. 

Pokud malé dítě sedí ve W sedu, pomozte mu jej změnit tak, že zatlačíte rukou zezadu na jednu stranu pánve, aby zde přesunulo váhu a na druhé odlehčené straně mu pomozte nožku vytáhnout dopředu. Hned dítě aktivujte, zabavte ho hrou.

Sundávání kolíčků ze zavěšené stuhy je jednou z vhodných a zábavných aktivit.
Starší děti (kolem 2.-3. roku), které jsou zvyklé sedět ve W, už můžou mít zkrácené svaly, takže i v napraveném sedu jsou shrbené. Pak zařaďte, v rámci korigování sedu, taky protažení.

Dítě si sedne s oběma nohama nataženýma dopředu, přidržte dítěti kolena v natažení a podávejte mu hračky zepředu shora tak, aby se muselo napřímit, vytáhnout a rotovat trup. 

Ukázky sedu a vhodných aktivit při korekci W sedu: uvolňování v oblasti pánve
(Položte dítě na záda a uvolněte, mobilizujte mu oblast pánve, např. podle následujících fotek).

1. Střídavě pokrčujte a natahujte pravou a levou nohu na bříško. 
2. Pokrčte obě nohy, uchopte za kolena a provádějte kroužky. Vystřídejte oba směry.
3. Jednu nohu pokrčte a překřižte přes druhou, nataženou nohu. Současně můžete protáhnout svaly trupu vytažením v oblasti ramene (svou ruku posuňte až na rameno dítěte). 

☺️ Nezapomeňte si u cvičení zazpívat, aby to děti bavilo. Naše oblíbená je Vrť sa děvča. 

 chůze naboso
 facilitace nožiček různými povrchy
 dostatek spontánního pohybu (ideálně venku)
posílení oslabených svalových skupin - formou balančních her může dítě krásně zapojovat obranné mechanismy trupu, vyrovnávat těžiště a tím posilovat střed těla. Využijte hry na gymnastickém míči, s overballem, lezení po čtyřech, stoj na balanční podložce atd.

Inspirace pro cvičení na míči s říkankami (z knihy Hrátky s batolátky):
Pro zvětšení, klikni na obrázky. Pokud se vám s dítětem dlouho nedaří W sed napravit, je na místě pořešit to s vaším pediatrem a fyzioterapeutem.